19 jan 2007 11:03

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidstest

Duurzaamheidstest

De ministerraad stemde in met een voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert dat een screening en beoordeling invoert van de effecten die de voorgestelde regelgeving zal hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling. Deze duurzaamheidstest is dus een duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling. Met dat voorstel voert de ministerraad een methode in waarmee de diensten van de federale overheid de mogelijke sociale, economische en leefmilieueffecten zullen bestuderen van het voorgestelde beleid vóór de beslissing wordt genomen. De beslissingen waarover de ministerraad beraadslaagt zullen vanaf de implementatie een duurzaamheidstest ondergaan.