24 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Dynamisering van de Belgische Maatschappij voor internationale investe
ring (BMI)