06 feb 2004 16:00

E-government

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de financiering voor 2003 en 2004 goed van de e-governmentprojecten van de sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de financiering voor 2003 en 2004 goed van de e-governmentprojecten van de sociale zekerheid.

Teneinde een goede implementatie van de e-governmentprojecten voor het beheer van de sociale zekerheid te waarborgen en de adequate ondersteuning ervan veilig te stellen, wordt voor het jaar 2003 aan de RSZ een globale totale enveloppe van 50,5 miljoen euro toegekend voor informaticakosten. Dit komt overeen met een verhoging van 15,8 miljoen euro van de "informatica"-enveloppe. Deze totale enveloppe herneemt onder andere de financiering van de projecten die gemeenschappelijk zijn voor al de openbare instellingen van de sociale zekerheid. De Minister van Sociale Zaken is belast met de aanpassing in die zin van de bestuursovereenkomst van de RSZ. Om de continuïteit van de genomen beslissingen inzake e-government veilig te stellen en de resultaten te waarborgen die men van de administratieve vereenvoudiging van het beheer van de sociale zekerheid verwacht, zullen de nodige financiële middelen aan de RSZ en aan het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid worden toegekend voor het jaar 2004. Het gaat hier om 47,4 miljoen euro voor de RSZ en 6,5 miljoen euro voor de overige instellingen. De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van deze beslissing. Daarmee is de financiering van de lopende projecten inzake e-government van de sociale zekerheid voor 2003 en 2004 gewaarborgd. Deze enveloppe kan niet meer het voorwerp uitmaken van een herziening naar boven toe, tenzij de regering beslist nieuwe projecten op te starten.