23 dec 2005 16:00

E-government

Samenwerkingsakkoorden over e-governement

Samenwerkingsakkoorden over e-governement

De Ministerraad ging akkoord met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het akkoord handelt over de principes voor geïntegreerd e-government en de aanmaak, het gbruik en het beheer van ontwikkelingen en diensten inzake een geïntegreerd e-government. Het ontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering van de Staat. Het akkoord omvat: - de basisprincipes van e-government, - de organisatiestructuur, samengesteld uit een strategisch comité en vijf technische werkgroepen, - de uitwisseling van goede praktijken, - de mogelijheid om componenten van e-government ter beschikking te stellen, - het belang van dialoog met plaatselijke besturen. Het akkoord wordt gesloten voor een duur van vier jaar.