23 dec 2005 16:00

Ministerraad van 23 december 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De laatste Ministerraad beraadslaagde over een zestigtal punten. De Eerste Minister vestigde de aandacht op een aantal belangrijke beslsissingen, zoals de nieuwe asielprocedure, de hervorming van de rijopleiding en de maatregelen om de tewerkstelling van kenniswerkers te vereenvoudigen.