23 dec 2005 16:00

Weerwerkpremie

Instelling van een passende eindbelasting

Instelling van een passende eindbelasting

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed inzake de afzonderlijke belasting van de weerwerkpremie ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De Vlaamse Regering heeft bij het besluit van 24 juni 2005 een weerwerkpremie ingevoerd om de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers te verhogen. Het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 legde het tarief voor de bedrijfsvoorheffing voor die premie vast op 11,11 %, zonder vermindering. Het voorontwerp voert een beslissing uit die in het overlegcomité van 26 oktober 2005 werd genomen tussen de federale regering en de communautaire en gewestelijke regeringen om de eindbelasting in te stellen op 10,38 %. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.