23 dec 2005 16:00

Opvang asielzoekers

Voorontwerp van wet over de opvang van de asielzoekers:
een kwaliteitsvolle opvang waarborgen gedurende de hele procedure

Voorontwerp van wet over de opvang van de asielzoekers: een kwaliteitsvolle opvang waarborgen gedurende de hele procedure

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de opvang van de asielzoekers. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie belast met de opvang van de asielzoekers. De Regering besliste in juni 2005 om de asielprocedure te hervormen. Door het aantal instanties te verminderen die uitspraak moeten doen over de aanvraag, heeft deze ambitieuze hervorming tot doel de procedure grondig te reorganiseren om de onderzoekstermijnen van de dossiers te verkorten. Parallel met deze hervorming wil de Minister van Maatschappelijke Integratie het opvangmodel van de asielzoekers in België herzien om een kwaliteitsvolle opvang te waarborgen, die getuigt van verantwoordelijkheid en respect voor de menselijke waardigheid, gedurende de hele procedure. Zo verbetert en verduidelijkt het vandaag goedgekeurde voorontwerp van wet de toekenningsmodaliteiten en de inhoud van de materiële hulp aan de asielzoekers. De tekst waarborgt meer bepaald een materiële opvang (*), via de opvangstructuren, gedurende de volledige duur van de procedure. Deze maximumtermijn inzake opvang zal worden bepaald en worden opgenomen in de wet, rekening houdend met het tijdsschema van de uitvoering van de nieuwe procedure, om het nieuwe opvangmodel in de beste omstandigheden te starten. De opvang gedurende de hele procedure gaat bovendien gepaard met een reële verbetering van de begeleiding van de asielzoekers, die voortaan wordt gewaarborgd door de wet : naast de basisdiensten (huisvesting, voeding), wordt er een aangepaste en geïndividualiseerde begeleiding gewaarborgd aan de asielzoekers. (*) De materiële hulp is de hulp die wordt toegekend aan de asielzoekers gedurende de ontvankelijkheidsfase van de aanvraag, via opvangplaatsen die worden beheerd door Fedasil of door zijn partners; de financiële hulp wordt toegekend gedurende het gegrondheidsonderzoek van de aanvraag, via de OCMW's volgens het spreidingsplan