23 dec 2005 16:00

Weesgeneesmiddelen

Terugbetaling van vier weesgeneesmiddelen aan zelfstandigen

Terugbetaling van vier weesgeneesmiddelen aan zelfstandigen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het ontwerp laat de terugbetaling toe van vier weesgeneesmiddelen aan rechthebbenden van het stelsel van de zelfstandigen: Fabrazyme, Replagal, Tracleer en Aldurazyme. Het verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft een gunstig advies gegeven. Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2006.