23 dec 2005 16:00

GSM-R

Juridisch statuut voor de GSM-R

Juridisch statuut voor de GSM-R

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de GSM-R (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het voorontwerp richt een juridisch statuut op voor de GSM-R (*). Die standaard is door de Europese Commissie gekozen als norm voor de radiotelecommunicatie en support van het systeem controle-besturing en seingeving, in het kader van de interoperabiliteit en de interconnectie van het trans-Europese spoorwegsysteem. De GSM-R beantwoordt aan de behoeften van de spoorwegexploitatie en heeft als doel het spoorverkeer te regelen en de veiligheid en interoperabiliteit tussen de spoorwegnetwerken te verbeteren. De GSM-R operator zal enkel diensten aan de spoorweggemeenschap aanbieden. De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, de Ministers van Binnenlandse zaken, Economie en Werk worden ermee belast om aan ASTRID (**), BIPT, Infrabel (***) en de NMBS-holding op te dragen om tegen 30 september 2005 de bereikbaarheid van de nooddiensten op het gehele spoorwegnetwerk na te gaan. (*) GSM-R is een mobiel netwerk voor elektronische communicatie dat gebruikt wordt voor het spoorwegnet. (**) ASTRID is een telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. (***) Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur.