23 dec 2005 16:00

Pakistan

Sponsoring door de Nationale Loterij van de actie 'Help ons te overwinteren in Pakistan'

Sponsoring door de Nationale Loterij van de actie 'Help ons te overwinteren in Pakistan'

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, om de Nationale Loterij de actie 'Help ons te overwinteren in Pakistan' te sponsoren. De actie biedt de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan extra hulp. Er is een bijkomende marge van 500.000 euro bij de Nationale Loterij beschikbaar. Ze wordt aangewend voor de actie die de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan steunt. De Nationale Loterij zal zijn begroting voor 2005 aanpassen.