23 dec 2005 16:00

Huisbrandolie

Vaststelling van de minimumvoorwaarden voor de gespreide betaling van de factuur voor huisbrandolie

Vaststelling van de minimumvoorwaarden voor de gespreide betaling van de factuur voor huisbrandolie

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Energie. De Ministerraad creëerde op 9 september 2005 een wettelijke basis, waardoor men maandelijks zijn stookoliefactuur kan betalen. De Ministerraad hield rekening met de bescherming van de consument en beperkte de impact van de betalingsspreiding en van wanbetalers voor de kredietpositie van de distributeurs. Op 23 september 2005 legde de Ministerraad een aantal minimumvoorwaarden vast, waaraan de contracten dienen te beantwoorden. Dit ontwerp geeft hieraan uitvoering. Het legt de contractuele voorwaarden vast die verband houden met de duur van de overeenkomst, de opzegmogelijkheden, de schadevergoeding in geval van vroegtijdige verbreking, de berekeningswijze van het maandbedrag, de jaarlijkse afrekening en het tijdstip en wijze van betaling. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de diensten voor Consumentenkrediet en de Algemene directie controle en bemiddeling. Ook de Belgische petroleum federatie, de Belgische petroleum Unie en Brafco gaven hun mening over de haalbaarheid van het voorstel. De Minister van Energie zal aan de Algemene directie energie afdeling petromleum, van FOD Economie de opdracht geven een evaluatie te maken van het systeem van gespreide betalingen.