23 dec 2005 16:00

Fedra

Verlenging van het contract voor de realisatie, druk en verzending van het tijdschrift Fedra

Verlenging van het contract voor de realisatie, druk en verzending van het tijdschrift Fedra

De Ministerraad gaf toestemming aan de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, om het contract met de firma F-twee uit Gent in 2006 te verlengen. Het gaat om het contract voor de realisatie, de druk en de verzending van het tijdschrift Fedra. Het maandblad Fedra informeert de federale ambtenaar op kritische en constructieve wijze over de wetenswaardigheden binnen de federale overheid. Alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten krijgen Fedra thuis in de bus. Ook een beperkt aantal externen ontvangt het maandblad. Het verschijnt tien maal per jaar en heeft een oplage van 92.000 exemplaren. Dit is de derde verlenging van het contract. De kostprijs voor 2006 bedraagt 925.850,40 euro (btw inbegrepen). en wordt ingeschreven op de begroting van 2006 voor moderniseringsprojecten. Een lezersenquĂȘte toonde aan dat bijna alle lezers het blad wensen te blijven ontvangen.