19 mrt 2004 16:00

E-government in de sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van het verslag 2004/1 van de werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid".

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van het verslag 2004/1 van de werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid".

Tevens heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot de arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, alsook een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit (*) houdende toepassingsregels van de werkloosheidsreglementering. De werkgroep heeft kennis genomen van de stand van zaken van de uitvoering van het e-governmentproject in de sociale zekerheid en meer bepaald van de problematiek van de kwartaalaangifte. De goedgekeurde ontwerpen voorzien hoofdzakelijk in een aantal formele wijzigingen, waarbij onder meer diverse besluiten in overeenstemming worden gebracht met de eenvormige begrippen. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht, onder meer in de reglementering met betrekking tot de jaarlijkse vakantie en de werkloosheid. De ontwerpbesluiten worden voor dringend advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en vervolgens aan de Raad van State. (*) van 26 november 1991.