06 mrt 2009 16:52

e-ID

Definitieve benoeming als rijksambtenaar van militairen die overgeplaatst zijn naar de FOD Binnenlandse Zaken

Definitieve benoeming als rijksambtenaar van militairen die overgeplaatst zijn naar de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit dat militairen die overgeplaatst zijn naar de FOD Binnenlandse Zaken voor de invoering van elektronische identiteitskaarten definitief als staatsambtenaar benoemt.

De benoeming die werd goedgekeurd door de afgevaardigd bestuurder van SELOR,  gaat samen met een reglementaire bepaling die de selectietests van 2005 valideert.

In 2005 werden militairen na een selectietest ter beschikking gesteld van gemeenten om er mee te werken aan de invoering van de elektronische identiteitskaart. Aanvankelijk duurde de samenwerking drie jaar. Maar de ministerraad heeft op 30 maart 2007 beslist de inzet van de militairen verder te zetten op voorwaarde dat de gemeente ze in dienst hield tot aan hun pensioen. Op dit ogenlik werken er 61 militairen bij de gemeenten voor de e-ID.