06 mrt 2009 16:52

Ecocheques

Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten

Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een systeem van ecocheques in het leven roept (*). De creatie van netto-cheques sluit aan op het interprofessioneel-akkoord en het relanceplan. Ze bevorderen immers de koopkracht van werknemers en de werkgelegenheid. Bovendien versterken ze ook het milieubewustzijn. 


In 2009 kan de werkgever aan elke werknemer voor 125 euro bijkomende netto-voordelen toekennen. In 2010 wordt dat 250 euro per werknemer. De werkgever kan kiezen voor ecocheques.  Als de toekenning van ecocheques deel uitmaakt van een collectieve arbeidsovereenkomt en aan een aantal andere voorwaarden voldoet, worden ze niet als loon beschouwd. Ze vormen dan een sociaal voordeel en zijn vrijgesteld van sociale bijdragen.


Wat kan men met een ecocheque betalen?

 • de aankoop of plaatsing van producten en diensten die in aanmerking komen voor belastingvermindering voor energiebesparing
 • producten en diensten die gesubsideerd worden door de gewesten in het kader van het beleid op het vlak van rationeel energiegebruik
 • produkten voor de isolatie van woningen
 • spaarlampen, TL-lampen LED-verlichting
 • elektrische apparaten die werken op zonne-energie of handmatige energie
 • een doucheknop
 • eenrecuperatietank voor regenwater
 • de aankoop van 100% gerecycleerd papier
 • een compostvat
 • de aankoop en het onderhoud van fietsen
 • vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer
 • ....

De volledige lijst van mogelijkheden staat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98

(*) koninklijk besluit tot invoeging van artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.