12 feb 2010 10:47

Economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

De ministerraad heeft kennis genomen van de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft meegedeeld.

De Belgische economie knoopte in de tweede helft van 2009 aan met positieve kwartaalgroeicijfers (gemiddeld 0,6%). In navolging van de internationale conjunctuur zou de uitvoergroei tijdelijk vertragen in de loop van 2010. Bovendien zou de dynamiek van de binnenlandse vraag bescheiden blijven, waardoor de gemiddelde bbp-groei slechts 0,3% per kwartaal zou bedragen in 2010. In de loop van 2011 trekt de uitvoergroei opnieuw aan en wint de binnenlandse vraag aan kracht, wat resulteert in een gemiddelde kwartaalgroei van het bbp van 0,6%. In vergelijking met onze vooruitzichten van september 2009, was de economische groei in de tweede helft van 2009 aanzienlijk beter dan verwacht. Dat gunstiger startpunt verklaart in belangrijke mate de opwaartse herziening van de economische groei in 2010, nl. van 0,4% tot 1,4%. De groeiraming voor 2011 bedraagt 1,7%. De economische groei in 2010 en 2011 zou daardoor het opgelopen verlies in 2009 compenseren. 

Terwijl de binnenlandse werkgelegenheid vorig jaar met 23 200 eenheden afnam, zou het verlies in 2010 oplopen tot netto gemiddeld 46 100 arbeidsplaatsen. In 2011 is er een kentering en neem de werkgelegenheid toe met gemiddeld 8 600 arbeidsplaatsen. Het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden) zou dit jaar toenemen met 52 900 eenheden en in 2011 met 28 900 eenheden. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad zou daardoor stijgen van 7,0% in 2008 tot 8,8% in 2011.
De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou door de aantrekkende olieprijzen oplopen tot 1,6% in 2010 en tot 1,7% in 2011. De toename van de gezondheidsindex zou resp. 1,2% en 1,6% bedragen. De huidige spilindex (112,72) zou overschreden worden in januari 2011. De volgende spilindex (114,97) wordt niet bereikt in 2011.