29 sep 2011 13:25

Economische fraude

Verslag 2010 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen economische fraude

Verslag 2010 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen economische fraude

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag 2010 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Strijd tegen Economische Fraude (ICCF) die minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft voorgesteld.

Het verslag is gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie die de Intergouvernementele Preventiecel en de Multidisciplinaire Fraudebstrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen opstellen.

De ministerraad geeft opdracht aan de ICCF om:

  • het overzicht van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen up to date te houden en de efficiëntie van de protocollen na te gaan
  • permanent overleg te plegen tussen de bevoegde diensten om een optimale coördinatie van de controle na te streven 
  • met ad hoc werkgroepen voor de mulitdisciplinaire aanpak verder te werken en gecoördineerde operaties op het terrein uit te voeren
  • de werking van het project instellen van een veillesysteem op te volgen om de problemen sneller te signaleren
  • het informatienetwerkt tussen alle partners van de strijd tegen economische fraude te versterken
  • de ad hoc subwerkgroep coördinatie van de stijd tegen de namaak van piraterij te reactiveren om de acties tegen piraterij en namaak te rationaliseren