31 mrt 2009 15:45

Editie 2009 van de brochure Reis Wijs

Bereid je reis goed voor en vermijd dat de langverwachte vakantie in een nachtmerrie eindigt. Kleine details kunnen een hemelsbreed verschil maken. Een te vluchtige voorbereiding, onvoorziene omstandigheden, of andere schijnbaar onbeduidende beslommeringen kunnen een verblijf in het buitenland doen tegenvallen.

Bereid je reis goed voor en vermijd dat de langverwachte vakantie in een nachtmerrie eindigt. Kleine details kunnen een hemelsbreed verschil maken. Een te vluchtige voorbereiding, onvoorziene omstandigheden, of andere schijnbaar onbeduidende beslommeringen kunnen een verblijf in het buitenland doen tegenvallen.

Vertrek goed voorbereid naar het buitenland en lees de brochure « Reis Wijs » en de reisadviezen per land van Buitenlandse Zaken! Brussel, 31 maart 2009 Bereid je reis goed voor en vermijd dat de langverwachte vakantie in een nachtmerrie eindigt. Kleine details kunnen een hemelsbreed verschil maken. Een te vluchtige voorbereiding, onvoorziene omstandigheden, of andere schijnbaar onbeduidende beslommeringen kunnen een verblijf in het buitenland doen tegenvallen. Met de paasvakantie voor de deur roept Buitenlandse Zaken alle reizigers op om goed voorbereid te vertrekken en de brochure «Reis Wijs» te lezen alsook de reisadviezen per land waarvan steeds een actuele versie op de site www.diplomatie.be te vinden is. Hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan voorzorgsmaatregelen en tips om de reis vlot te laten verlopen. De brochure «Reis Wijs» licht de gewone voorzorgsmaatregelen toe. Ze bevat onder andere inlichtingen over reisagentschappen, de beveiliging van je huis, betalingsmogelijkheden, hygiënemaatregelen, wetten en gebruiken in het bezochte land (met name inzake verkeer, gebruik van alcoholische dranken, het nemen van foto's, drugs en verdovende middelen, culturele, rituele en antieke voorwerpen, dier- en plantensoorten, leeftijd van de seksuele partner, …). Verder bevat de brochure informatie over de officiële reis- en gezondheidsdocumenten. Voor sommige landen volstaat de Belgische identiteitskaart, andere eisen een paspoort en een visum. Hoe vraag je een nieuw paspoort aan? Wat met minderjarige kinderen ? Wat bij verlies of diefstal van de identiteitskaart of het paspoort ? Welke inentingen zijn verplicht, zijn gezondheidszorg en hospitalisatie in het buitenland verzekerd? Welk soort verzekering kies je best? De reisadviezen per land geven inlichtingen over de veiligheidssituatie, criminaliteit, vervoer, natuurrampen en klimaat, gezondheid en hygiëne, wetgeving, documenten, munt, communicatiemiddelen (GSM, internet, …) en over de consulaire bijstand. Er worden links naar andere websites vermeld alsook de adressen van de Belgische diplomatieke en consulaire zendingen in het buitenland. Het is de bedoeling de reizigers over mogelijke gevaren in het buitenland in te lichten opdat ze hun reis met kennis van zaken kunnen uitstippelen. Buitenlandse Zaken vond het daarom ook nuttig het veiligheidsniveau niet langer met een cijfer aan te geven. De veiligheidssituatie wordt voortaan genuanceerder beschreven. Op de site van Buitenlandse Zaken vind je reisadviezen voor 171 landen. Gezond verstand en goede voorzorgen helpen vaak om grote problemen te voorkomen. Maar uitzonderlijke situaties zijn niet te voorzien. Wanneer het reisagentschap en de verzekeringsmaatschappij niet uit de nood kunnen helpen, kunnen Belgen in moeilijkheden beroep doen op de consulaire bijstand van de ambassades en consulaten van België in het buitenland. De brochure «Reis Wijs» en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken staan op de website www.diplomatie.be (klik op « Reis Wijs » en op « reisadvies per land »). De brochure (uitgave 2009) is ook in alle Belgische gemeentebesturen verkrijgbaar bij de dienst paspoorten.