11 okt 2014 12:37

Eedaflegging van de nieuwe federale regering

De leden van de nieuwe regering hebben deze morgen op het koninklijk Paleis van Brussel in de handen van de Koning de eed afgelegd. Maken deel uit van de regering in orde van voorrang:

 • de heer Charles Michel, eerste minister
 • de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen
 • de heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
 • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Culturele Instellingen
 • de heer Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 • de heer Koen Geens, minister van Justitie
 • mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • de heer Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen
 • de heer Johan Van Overtveldt, minister van Financiën
 • de heer Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 • mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • de heer Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
 • mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 • de heer Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 • de heer Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • mevrouw Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën
 • de heer Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken