25 nov 2009 15:57

Eedaflegging van regering Leterme II

De ministers en staatssecretarissen van de nieuwe regering Leterme II hebben om 13u de eed afgelegd in handen van koning Albert II in het Koninklijk Paleis van Laken. De nieuwe regeringsleden in orde van voorrang...

De ministers en staatssecretarissen van de nieuwe regering Leterme II hebben om 13u de eed afgelegd in handen van koning Albert II in het Koninklijk Paleis van Laken. De nieuwe regeringsleden in orde van voorrang...

 • de heer Yves Leterme, eerste minister belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid
 • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van fiNanciën en Institutionele Hervormingen
 • mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
 • de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
 • mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid 
 • de heer Guy Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting 
 • de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden 
 • de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie 
 • mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 
 • de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging 
 • de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie 
 • de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking 
 • mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
 • de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 
 • mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken 
 • de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 
 • de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie 
 • de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën 
 • de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 
 • de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting 
 • staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie, staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister 
 • de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
 • de heer Phillippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Om 14u30 kwam de ministerraad bijeen in de Wetstraat 16 voor de installatie van de nieuwe regering. Om 16u30 legt de eerste minister een regeringsverklaring af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.