05 mrt 2020 11:23

Een 2 euro muntstuk om het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid te promoten

De Koninklijke Munt van België heeft zijn eerste Belgische 2-euromunt voor het jaar 2020 uitgebracht. Deze munt, die volledig in het teken staat van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met verschillende initiatieven wil eren, werd vandaag officieel voorgesteld in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  

Door het jaar 2020 als Internationaal Jaar van de Plantengezondheid uit te roepen, willen de Verenigde Naties de planten en daarmee ook het leven beschermen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil deze nobele opdracht tot een goed einde brengen. De creatie van een 2-euromunt geeft niet alleen meer zichtbaarheid aan dit jaar, maar maakt ook het grote publiek bewuster van het belang van de plantengezondheid. Planten spelen immers een cruciale rol om de voedselzekerheid te garanderen, vandaar het belang om de landbouw te beschermen. De Koninklijke Munt van België van zijn kant is trots om bij te dragen aan de gezondheid van alles wat groeit en bloeit op onze planeet.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft de klimaatverandering, die voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, de ecosystemen veranderd, de biodiversiteit verminderd en nieuwe ecologische niches gecreëerd waarin grensoverschrijdende plaagorganismen en ziekten zich verspreiden. De toegenomen handel heeft de overdracht van deze grensoverschrijdende ziekten bevorderd die een belangrijk obstakel vormen voor de duurzame ontwikkeling van de plantaardige productie. De strijd tegen deze bedreigingen vereist een goede coördinatie op internationaal, nationaal maar ook lokaal niveau. De FAO helpt landen bij de overgang naar deze duurzame landbouwsystemen. De dienst Plantenbescherming van het Systeem voor crisispreventie richt zich op grensoverschrijdende plagen en ziekten die een weerslag hebben op de bestaansmiddelen, de voedselzekerheid en de nationale landbouweconomie. Het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC) beschermt de plantaardige hulpbronnen tegen schadelijke organismen zonder onnodige handels- en transportbelemmeringen op te werpen. Dit fytosanitaire verdrag is door meer dan 180 landen ondertekend, en de toepassing van de normen ervan helpt de verspreiding van plaagorganismen en plantenziekten te voorkomen, en de biodiversiteit en het milieu te beschermen.  

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vond het noodzakelijk om, naast de acties die op internationaal niveau worden ondernomen, de bevolking bewust te maken van dit fenomeen. Met het uitbrengen van deze munt wil de FOD, naast de bewustmaking van de bevolking, de aandacht vestigen op de preventieve middelen die iedereen op zijn of haar niveau kan inzetten om de plantengezondheid te beschermen.  

Sinds december 2019 verbiedt de Europese wetgeving voortaan aan elke privépersoon het binnenbrengen van planten, fruit, groenten, bloemen of zaden in de Europese Unie zonder fytosanitair certificaat. Naast dit verbod wordt iedereen verzocht steeds waakzaam te zijn wanneer men met plantaardige producten in contact komt  om de verspreiding van ziekten en plaagorganismen te voorkomen.

 Om deze bewustmakingsdoelstelling te bereiken worden in de loop van het jaar 600.000 munten in omloop gebracht. De nieuwe munt is ook te verkrijgen op www.herdenkingsmunten.be in BU- en Proof-kwaliteit. Op de voorzijde van het muntstuk staat het officiële logo van het themajaar, een compositie van plantenbladeren die tegen plaagorganismen moeten worden beschermd, samengebracht in een cirkel die de aardbol symboliseert.   De Brilliant Uncirculated munt, geleverd in een coincard, is versierd met plantenelementen, wordt in twee talen aangeboden en kent een oplage van 150.000 stuks. Het Proof muntstuk heeft een oplage van slechts 5.000 stuks en is dus een echt collectors item. Bovendien zijn beide 2-euromunten een wettig betaalmiddel in alle landen van de eurozone.

Meer info over: