15 okt 2019 11:40

Een bedrijfsstage als springplank naar een job bij de FOD Financiën

FOD Financiën is elk jaar op zoek naar gemotiveerde studenten voor haar verschillende administraties en stafdiensten. Momenteel staan er 456 stageplaatsen open, verspreid over heel België. Door bedrijfsstages te organiseren hoopt de FOD Financiën de toekomstige werkgever te worden voor afstuderende jongeren.

Studenten van het hoger- of middelbaaronderwijs hebben via deze stages de kans om de onderneming, de cultuur en de werkmethodes te leren kennen. Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om hun kennis om te zetten in praktijk en te ontdekken wat het professionele leven inhoudt.

Bij de algemene administraties zijn er 151 plaatsten bij Fiscaliteit, 141 bij Inning en Invordering, 75 bij Patrimoniumdocumentatie, 12 bij Thesaurie en 12 bij Douane En Accijnzen. De stafdiensten zijn samen goed voor 65 plaatsen.

Een overzicht van de aangeboden stageplaatsen is te vinden op https://www.jobfin.be/nl/studenten.