22 jul 2014 18:01

Een nieuw federaal regeringslid

De heer Melchior Wathelet  wordt benoemd als vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Hij vervangt mevrouw Joëlle Milquet die benoemd werd als minister van de Franse gemeenschap. Mevrouw Catherine Fonck wordt benoemd als staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister. Ze heeft deze namiddag de eed in handen van de Koning afgelegd.  

De heer Melchior Wathelet  wordt benoemd als vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Hij vervangt mevrouw Joëlle Milquet die benoemd werd als minister van de Franse gemeenschap. Mevrouw Catherine Fonck wordt benoemd als staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister. Ze heeft deze namiddag de eed in handen van de Koning afgelegd.