18 okt 2022 08:51

Eén op vijf jongeren slachtoffer van cyberpesten

Brussel, 18 oktober 2022 – Eén op de tien volwassen gebruikers van sociale media werd al het slachtoffer van cyberpesten. Bij jongeren ligt dat cijfer dubbel zo hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Seksistische aanvallen maken een groot deel uit van deze online pesterijen: in één op de drie getuigenissen speelt seksisme een rol.

In de nationale seksisme-enquête #YouToo? bevroeg het Instituut mensen over hun negatieve ervaringen op sociale media. De resultaten zijn ontluisterend: één op de drie getuigenissen gaat over seksistisch cyberpesten. Van seksistisch taalgebruik, stigmatiseren van lichamen of seksualiteit tot dreiging met verkrachting. Zowel vrouwen als mannen worden het slachtoffer.

Leeftijd speelt een belangrijke rol. Eén op de vijf jongeren werd al het slachtoffer van cyberpesten. Jonge tieners lijken onvoldoende te beseffen wat de grenzen zijn van aanvaardbaar gedrag in de digitale ruimte. Op dit vlak bestaat er een duidelijke nood aan sensibilisering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel mensen niet lijken te beseffen dat het vaak om strafbare feiten gaat. Mensen laten zich meeslepen in een discussie, hebben achteraf vaak spijt van hun scherpe woorden en zoeken een manier om verontschuldigingen aan te bieden. Slechts een kleine minderheid lijkt sociale media als een permanente oorlogszone te beschouwen waarin alles toegelaten zou zijn.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut verduidelijkt: “Mensen geven verrassend makkelijk toe dat ze wel eens over de schreef gingen en anderen gemeen behandelden online. Men lijkt soms te vergeten dat achter dat scherm échte mensen zitten. Online pesterijen kunnen een grote negatieve impact hebben. Bovendien maken sociale media deel uit van de publieke ruimte, ook voor het recht. Je kan je er dus, door iemand te bedreigen met verkrachting of iemands naaktbeelden te delen, weldegelijk schuldig maken aan strafbare feiten.”

Wie denkt het slachtoffer te zijn van seksisme of discriminatie, kan gratis contact opnemen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via 0800/12 800 of igvm-iefh.belgium.be.

Perscontact
Sofie Peeters

E-mail: sofie.peeters@igvm.belgie.be
Tel.: 0485 18 21 31

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.