27 apr 2015 18:09

Een plaats voor sociale bescherming in de Post-2015 agenda van de VN

Van MOD’s tot post-2015 agenda

De acht globale doelstellingen van de MOD-agenda over  armoedebestrijding, opleiding, gender, kindersterfte, de gezondheid van moeders, HIV/AIDS en andere overdraagbare ziekten, duurzaam milieu en wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling, hebben een aanzienlijk verschil gemaakt in het leven van veel mensen. Er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt voor alle doelstellingen, en een aantal streefdoelen werden bereikt. De MOD-agenda bracht echter ook aan het licht dat er nog hiaten zijn en dat verdere inspanningen nodig zijn.

De post-2015 agenda moet een geïntegreerde agenda zijn met sociale, economische, milieu- en ontwikkelingsgebonden dimensies. De tijd dringt: 2015 is een scharnierjaar. Het is nu het moment om de volgende stappen en streefdoelen vast te leggen.

Sociale bescherming: de kern van de zaak

Gedurende de voorbije jaren kwam sociale bescherming en het multidimensionale aspect ervan op de voorgrond, niet alleen als een succesfactor voor vooruitgang bij tal van MOD’s, maar ook als een prioriteit op verschillende fora in verband met de post-2015 agenda. We staan voor een enorme uitdaging. Vandaag moet drie kwart van de wereldbevolking het nog steeds zonder adequate sociale bescherming stellen.

Zelfs in arme landen is sociale Zekerheid belangrijk. Bescheiden basisinkomens zorgen ervoor dat de armoedecyclus doorbroken wordt. Dat is precies wat we met de post-2015 oefening willen bereiken.

Sociale bescherming speelt een belangrijke rol op diverse gebieden: de strijd tegen armoede en ongelijkheden, macro-economische stabiliteit, een groter herstelvermogen tegen klimaatverandering, vrede en veiligheid, gezondheid, gender-gelijkheid, … Uiteindelijk  moet het de bedoeling zijn iedereen een minimale sociale basisbescherming te bieden, en geleidelijk te komen tot een omvattende sociale bescherming gedurende  gans het leven, met een afdoende bescherming tegen risico’s (ouder worden, ziekte, invaliditeit, …).

Conferentie op hoog niveau om van elkaar te leren

De conferentie brengt meer dan 300 mensen uit ontwikkelings- en ontwikkelde landen, academische experten, sociale partners en vertegenwoordigers van het middenveld en nationale en internationale organisaties samen.  Zij zullen onderzoeken welke rol sociale bescherming kan spelen, niet alleen op zich maar ook met het oog op andere doelstellingen van de post-2015 agenda. Zij gaan na hoe sociale bescherming kan worden ingevoerd in en door middel van de post-2015 agenda van de VN.

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zal de conferentie openen. Guy Ryder, Directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, Helen Clark, Administrateur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, zullen deelnemen aan het panelgesprek op hoog niveau in de  namiddag.

Meer info over de debatten op twitter: #post2015 en @FODSZ.

Meer informatie?

Els Cleemput | woordvoerster van Minister Maggie De Block
+32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock

Tom Meulenbergs| woordvoerder van Vice-Eerste Minister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12| tom.meulenbergs@decroo.fed.be  | @alexanderdecroo

Barbara de Clippel | woordvoerster van de FOD Sociale Zekerheid
+32 473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @fodsz @spfsecu