17 mei 2013 17:11

Een strijdplan tegen transfobie

Brussel, 17.05.2013 – Vrijdag hebben de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten een interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminaties voorgesteld. Dit plan bevat een hele reeks aanbevelingen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen had geformuleerd voor de minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet. Het Instituut wordt aangeduid als een van de verantwoordelijke instanties voor de opvolging ervan.

Ernstige discriminaties van transgender personen

In het kader van zijn opdracht tot het bijstaan van slachtoffers van discriminaties op grond van geslacht, ontvangt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen regelmatig klachten van transgender personen. In 2012 maakten deze klachten bijna 11% uit van het totaal aantal ontvangen klachten bij het Instituut.

Gezien het aantal transgender personen in België op een 1000-tal wordt geschat, kan hieruit afgeleid worden dat zij bijzonder vaak geconfronteerd worden met discriminatie op basis van geslacht. “Hoewel transgender personen een minderheid vormen onder de bevolking, zijn ze vaker het slachtoffer van discriminaties op grond van geslacht en bovendien van meer ernstige vormen”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Deze steeds zeer ernstige discriminaties worden vastgesteld in alle domeinen: werk, onderwijs, de media, de sociale zekerheid, goederen en diensten, enz.”

Een aantal maatregelen uit het plan

Een van de maatregelen van het plan betreft een juridisch advies dat het Instituut zal vragen in verband met transgender personen en verzekeringen. De doelstelling hierbij is het verbeteren van de bescherming van transgender personen op het vlak van goederen en diensten. De klachten die bij het Instituut worden ingediend wijzen er immers op dat transgenders geconfronteerd worden met discriminaties door verzekeringsfirma’s in bepaalde terugbetalingen, toegang tot verzekeringen of de te betalen premies.

Verder zal het Instituut een advies uitbrengen over de ontwikkeling van een aanvullend identiteitsdocument dat de authenticiteit van de dubbele identiteit bevestigt, om te vermijden dat transgenders in transitie of travestieten het slachtoffer worden van discriminaties of misverstanden omdat de geslachtsvermelding op hun identiteitsbewijs niet overeenkomt met hun uiterlijk. Dit advies staat nog los van de andere problemen met administratieve documenten waarmee transgender personen geconfronteerd worden en die eveneens om een oplossing vragen.

Aangezien de strijd tegen discriminaties via informatie en sensibilisering gebeurt, zal het Instituut ook, met de hulp van andere betrokken partijen, meewerken aan de opleiding van de politiediensten over het omgaan met transgender personen.

Voor meer informatie over de visietekst “Structurele discriminaties van transgender personen in België Wegwerken” dit het Instituut voor de minister van Gelijke Kansen heeft geformuleerd kan u terecht op de website van het Instituut: http://igvm-iefh.belgium.be.

De van kracht zijnde wetgeving

In januari 2013 hebben de federale regering en de deelstaatregeringen ook al een interfederaal plan ter bestrijding van homofoob en transfoob geweld gelanceerd. Dit plan is beschikbaar op de website van het Instituut.

Twee wetten van 10 mei 2007 willen een halt toeroepen aan de discriminaties waarvan transgender personen het slachtoffer zijn. De wet op de transseksualiteit bepaalt het recht tot het wijzigen van de voornaam en het geslacht op de geboorteakte. Dankzij deze wet wordt de officiële geslachtsverandering een administratieve zaak. Op vraag van het Instituut zal deze wet herzien worden. Het Instituut stelt de strikte medische voorwaarden en de vereiste onomkeerbare sterilisatie die erin opgenomen zijn in vraag. De tweede wet, de zogenaamde ‘genderwet’ ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, biedt het Instituut de mogelijkheid om op te treden voor deze slachtoffers via een bemiddeling of door hen te helpen bij een rechtszaak.

Iedereen (man, vrouw of transgender) die informatie wenst of klacht wil indienen wegens een ongelijke behandeling of een discriminatie op grond van het geslacht, kan zich richten tot de juridische dienst van het Instituut via het gratis nummer 0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of schriftelijk. De dossiers worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.

Contact

Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke)
Tel.: 02/233 49 47
GSM: 0497/ 23 67 67

elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

Marijke Weewauters
Tel: 02 233 49 40
GSM: 0476/94 26 86
Marijke.weewauters@igvm-belgie.be

Hildegard Van Hove
Tel.: 02/233 41 71
GSM: 0476/94 26 75
hildegard.vanhove@igvm.belgie.be

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T 02 233 41 75 – F 02 233 40 32
http://igvm-iefh.belgium.be