27 jun 2022 10:19

Een studie naar extra verloningselementen in België in 2019 en 2020

De meest toegekende extra loonvoordelen in België in de privésector zijn de tweede pensioenpijler (80%) en maaltijdcheques (70%), gevolgd door ecocheques en de werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsingen met eigen wagen, die beiden bij de helft van de werknemers voorkomen. In totaal wordt de waarde van alle voordelen geschat op 10 miljard euro, waarvan de tweede pensioenpijler (ongeveer 4,5 miljard EUR), maaltijdcheques (2,3 miljard EUR), aandelenopties (1,2 miljard EUR) en het privégebruik bedrijfswagen (voordeel in natura geschat op 1 miljard EUR) de grootsten zijn.

Dit zijn inzichten op basis van de laatste studie van de RSZ met cijfers voor 2019 en 2020, gevraagd door de leden van het beheerscomité van de RSZ in 2020, en gegund aan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, in samenwerking met de Antwerp Management School en de RSZ. Het Beheerscomité van de RSZ besliste op 31 januari 2020 om in het verlengde van de Verklaring van de sociale partners naar aanleiding van de herdenking van 75 jaar moderne Sociale Zekerheid, over te gaan tot een jaarlijkse evaluatie van de verschillende alternatieve verloningsvormen.

De cijfers over 11 van deze voordelen zijn afkomstig van SD Worx. De bron van de cijfers over de 2e pensioenpijler is SIGEDIS, de cijfers over aandelenopties zijn afkomstig van de FOD Financiën en de cijfers over het mobiliteitsbudget komen uit de RSZ-aangiften.    

  

Meer informatie

Contact