18 okt 2013 18:56

Een uniforme sociale zekerheid voor stagiairs bij lokale en federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stagiairs van alle overheidsinstellingen onderwerpt aan hetzelfde regime van sociale zekerheid en pensioenen.

Het voorstel maakt komaf met de verschillende behandeling, die het RSZPPO heeft vastgesteld, van stagiairs in functie van de overheidsdienst waarvoor ze werken. De stagiairs bij de overheidsdiensten van provincies en gemeenten zullen onder hetzelfde stelsel voor de pensioenen vallen als de federale stagiairs. Hierdoor zullen de pensioenen van vast benoemde personeelsleden in plaatselijke overheidsdiensten voldoende worden gefinancierd. Aangezien er voortaan bijdragen van de bezoldiging van die stagiairs voor het gesolidariseerd pensioenfonds worden afgehouden, kan de bezoldiging in aanmerking komen om de eigen pensioenverhouding te berekenen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders