18 okt 2013 18:57

Ministerraad van 18 oktober 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 oktober 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het voorontwerp van wet voor dat een spoedprocedure invoert voor de onmiddellijke schorsing van gezondheidswerkers die het leven van hun patiënten in gevaar brengen. Minister van Justie Annemie Turtelboom gaf een stand van zaken over het beleid op het vlak van de strafuitvoering. Ten slotte stelde staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten de acties voor die de regering heeft genomen in het kader van de week van de duurzame ontwikkeling die vandaag start. Hij gaf ook uitleg over het federale beleid op het vlak van de duurzame ontwikkeling.

Bekijk de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister.