18 okt 2013 18:57

Maatregelen voor de pensioenen van de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed met diverse maatregelen op het vlak van de pensioenen voor de openbare sector.

De doelstellingen van het voorontwerp zijn:

  • de wetgeving van de pensioenen voor ambtenaren af te stemmen op de verschillende wijzigingen op het vlak van het juridische, administratieve en geldelijke statuut van een aantal ambtenaren
  • de ongelijkheid, de discriminatie en de toekenning van dubbele voordelen te stoppen
  • een administratieve vereenvoudiging door te voeren
  • een aantal correcties op het vlak van inhoud en vorm in te voeren 

Het voorontwerp wordt voor overleg aan de vakbonden voorgelegd en nadien aan de Raad van State.