18 okt 2013 18:57

Vrijstelling van prijzen en subsidies toegekend aan geleerden en kunstenaars

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed op voorstel van minister van Financiën Koen Geens over de belastingvrijstelling op prijzen en subsidies betaald aan schrijvers en kunstenaars.

Het project vult de lijst van instellingen aan, die erkend zijn voor de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies toegekend aan schrijvers en kunstenaars, met Les Amis des Instituts Pasteur vzw voor de Prix Jules Bordet.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB '92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars