18 okt 2013 18:57

Oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor energieprojecten

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor energieprojecten op te richten. Hij keurt ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met dit samenwerkingsakkoord.

Het samenwerkingsakkoord voert de bepalingen van de Europese Verordening over de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur uit. De federale staat en de drie gewesten verbinden zich ertoe om de procedures voor de toekenning van de vergunningen voor energieprojecten te coördineren en de toepassing van de verordening te controleren. Hiervoor wordt een coördinatieorgaan opgericht, het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité, dat de toekenning van vergunningen zal controleren en coördineren. Het comité bestaat uit een coördinatieafdeling die toezicht zal houden op de werking van het unieke loket, de opvolgingsorganen voor individuele projecten en het secretariaat dat het contactpunt is voor de projectpromotoren, de buurlanden en de Europese Commissie. Het secretariaat wordt waargenomen door de federale energieadministratie.

Het samenwerkingsakkoord wordt aan het Overlegcomité voorgelegd.