03 jul 2014 13:08

Een verder herstel van de arbeidsmarkt in 2014

Het prille herstel van de arbeidsmarkt aan het einde van 2013 zet zich sterker door begin 2014. Voor het eerst sinds eind 2011 is de tewerkstelling merkelijk toegenomen ten opzichte van het dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ over het eerste kwartaal van 2014. De arbeidsmarkt kon daarbij niet alleen profiteren van een toenemende economische groei maar ook van een bijzonder zachte winter.

Deeltijdse arbeid in de lift

Globaal gezien lag het aantal arbeidsplaatsen op 31 maart 2014 0,4% hoger dan een jaar eerder. Het arbeidsvolume in het eerste kwartaal 2014 steeg zelfs met 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het herstel van de arbeidsmarkt uit zich vooral in een sterke heropleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid.

Opvallend is de toename van deeltijdse jobs. In de privésector (exclusief uitzendarbeid) wordt het verlies van 15.000 voltijdse jobs vrijwel volledig gecompenseerd door een toename van deeltijdse jobs (vooral 4/5de tewerkstelling). Opmerkelijk is ook dat de stijging zich voordoet bij zowel mannen als vrouwen.

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief (-2,4% arbeidsplaatsen) en dit in de meeste deelsectoren. De daling op jaarbasis van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (-1%) is beperkter dan de daling van het aantal arbeidsplaatsen onder meer omdat er minder is gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid.

Vooral voor de tewerkstelling in de bouwnijverheid moet voor het eerste kwartaal rekening gehouden worden met de seizoensinvloeden: hoewel de tewerkstelling gemeten in aantal arbeidsplaatsen blijft achteruitgaan (-3,1%), wordt wel een stijging van het arbeidsvolume (+7,7%) waargenomen, omdat de weersomstandigheden in het eerste kwartaal 2014 nauwelijks aanleiding gaven tot weerverlet; in 2013 was dat in zeer sterke mate het geval.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 (+1,1% in arbeidsplaatsen , +0,5% in arbeidsvolume). Dat is vooral het resultaat van een forse groei in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten, onder meer onder invloed van het sterke herstel in de uitzendsector. Ook in de sector ‘Informatie en communicatie’ is er groei en de achteruitgang van tewerkstelling in handel, vervoer en horeca is bijna stilgevallen. Alleen in de sector ‘Financiële diensten’ blijft de trend erg negatief (-2%).

In de niet-commerciële dienstverlening wordt een groei van ongeveer 1,2% in arbeidsplaatsen en 0,7% in arbeidsvolume ten opzichte van 2013 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening . De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur blijft immers negatief.

Uitzendarbeid

Het eerste kwartaal 2014 bevestigt de opleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid. Eind maart 2014 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen in de uitzendarbeid geteld dan eind maart 2013 (+14,5% arbeiders, +9% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het eerste kwartaal 2014 was fors hoger dan in het eerste kwartaal 2013 (+10% bij de arbeiders, +2% bij de bedienden).

De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van bijna 4%.