18 dec 2018 09:39

Een vrouw ontslaan omdat je een man wil aanwerven, is discriminatie

In 2016 ontving een medewerkster van een sportwinkel haar C4. Als motivatie voor het ontslag stond vermeld “evenwichtige verdeling dames-heren in de winkel”. De vrouw diende klacht in bij haar vakbond en deze contacteerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op 11 oktober 2018 oordeelde de arbeidsrechtbank van Gent dat het geslacht van de werkneemster de reden vormde voor haar ontslag en dat de ontslagbeslissing dus een vorm van discriminatie uitmaakt. De eigenaar van de winkel werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de vrouwelijke medewerker.

De winkel probeerde zich te verdedigen door te stellen dat een evenwichtige verdeling van vrouwelijke en mannelijke werknemers op de werkvloer noodzakelijk is omdat vrouwen nu eenmaal beter zijn in presentatie en etalage en dat de klanten soms liever door een man of een vrouw worden bediend. De rechtbank oordeelde dat deze argumenten discriminatoir zijn en hieruit niet alleen blijkt dat het individuele ontslag van de vrouw in strijd was met de Genderwet, maar ook het volledige aanwervingsbeleid van de winkel. De rechtbank veroordeelde de winkel daarom niet alleen tot het betalen van een schadevergoeding aan de vrouw, maar ook tot een morele schadevergoeding van 1 300 euro aan het Instituut.

“Het geslacht van een werknemer heeft geen invloed op haar of zijn professionele vaardigheden. Het is achterhaald om te denken dat sommige taken automatisch beter uitgevoerd zullen worden door vrouwen dan wel door mannen. Dat idee berust op genderstereotypen en vooroordelen”, benadrukt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut.

De eigenaar van de winkel gaat in beroep tegen het vonnis.

 

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.