07 nov 2003 16:00

Eenheid van rechtspraak binnen de FOD Financiën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, duidde de Ministerraad de administraties aan die de eenheid van de rechtspraak moeten verzekeren binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. (*)

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, duidde de Ministerraad de administraties aan die de eenheid van de rechtspraak moeten verzekeren binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. (*)

De FOD Financiën bestaat uit drie pijlers : de administraties " Belastingen en Invordering ", " Patrimoniumdocumentatie " en " Thesaurie ". Deze drie administraties worden elk dus aangewezen als administratie die de eenheid van rechtspraak verzekert. (*) overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 mei 2003.