21 mei 2015 15:36

Eerste deel van het 'Leningen van staat tot staat'-programma 2015

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van nieuwe staatsleningen waarvoor het Finexpo-comité een gunstig advies heeft verleend.

Het gaat om de volgende leningen:

  • een ongebonden staatslening voor een bedrag van 10.100.000 euro ten gunste van Niger voor de financiering van het tweede drinkwatervoorzieningsproject voor Niamey
  • een gebonden staatslening voor een bedrag van 11.468.285 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van het tweede deel van de derde fase van het “IT county connectivity”-project
  • een gebonden staatslening voor een bedrag van 10.540.000 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van het “Vihiga Cluster Water Supply”-project

De ministerraad is het ook eens om de geldigheidsduur met drie jaar te verlengen voor de goedgekeurde leningen waarvoor de ondertekeningsprocedure lopende is:

  • een staatslening ten bedrage van 938.300 euro ten gunste van Nicaragua voor de financiering van rurale drinkwatervoorziening voor 100 dorpen
  • een staatslening ten bedrage van 7.765.000 euro ten gunste van Zambia voor de financiering van een e-learning-project

Voorts heeft de ministerraad het bedrag van de op 4 november 2011 goedgekeurde, maar nog niet ondertekende staatslening van 7.066.800 euro ten voordele van Kameroen voor de financiering van de voltooiing der uitdiepingswerken van de haven van Douala ingetrokken.

Tot slot heeft de ministerraad nota genomen van het programma van de staatsleningen van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2015.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Zij hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.