17 mei 2019 17:23

Eerste deel van het programma 2019 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de toekenning van een staatslening aan Soedan, die een gunstig advies kreeg van het Finexpocomité.

Het gaat om een ongebonden staatslening van maximum 4.500.000 euro aan Soedan voor de financiering van een project voor de plaatsing van in totaal 755 waterpompen. De ministerraad geeft ook groen licht voor een gift voor technische assistentie van maximum 135.000 euro voor de financiering van het luik opleiding en technische capaciteitsopbouw.

Er werd tevens beslist om in 2019 gemengde kredieten aantrekkelijk te houden voor de banken door de verhouding commercieel krediet/staatslening binnen gemengde kredieten voor 2019 op 31%/69% te behouden, net zoals in 2018. Voor 2019 betekent dit dat de terugbetalingsperiode en de gratieperiode van de staatsleningen die deel uitmaken van een gemengd krediet, behouden blijven op respectievelijk 41 en 21 jaar. Voor pure staatsleningen is er evenmin verandering.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.