17 mei 2019 17:23

Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 17 mei 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond er een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel introduceerde drie belangrijke punten, die vanmorgen door de ministerraad werden goedgekeurd. Het gaat om de lijst van de regering met artikels van de gronwet die vatbaar zijn voor herziening, de situatie in verband met luchtverkeersleider skeyes en een oplossing van de problematiek aan het Noordstation.

Minister van Werk Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot schetsten twee mogelijke acties in verband met skeyes. Het gaat om een nieuwe oproep om de verantwoordelijkheid op te nemen en een juridische analyse om na te gaan in welke mate er geageerd kan worden.

De situatie omtrent de transitmigranten in het Noordstation werd toegelicht door minister van Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. In een eerste fase worden NGO’s en burgerplatformen toegelaten om deze mensen te begeleiden. In een tweede fase zal het Noordstation worden schoongemaakt en wordt de situatie permanent opgevolgd door de aanwezigheid van de federale politie, die de spoorwegpolitie zal versterken.

De eerste minister sloot de persconferentie af door zijn collega-ministers te bedanken voor de goede samenwerking tijdens de afgelopen legislatuur.

De ministerraad nam volgende beslissingen: