17 mei 2019 17:23

Inwerkingtreding van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vaststelt voor de FOD Financiën voor de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

Het ontwerp stelt de datum van inwerkingtreding voor de elektronische uitwisseling vast op 1 juli 2019.

De inwerkingtreding geldt voor de volledige overheidsdienst, maar zal in stappen gebeuren. Vanaf 1 juli 2019 zal de eBox in praktijk enkel worden gebruikt voor het elektronisch aanbieden van de aanslagbiljetten voor inkomstenbelastingen. In latere fasen zal de eBox ook gebruikt worden voor de (overige) communicatie met de burgers en ondernemingen omtrent inkomstenbelastingen en de bevoegdheden van de andere algemene administraties van de FOD Financiën.