17 mei 2019 17:23

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een dossier voor de herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

Het gaat meer bepaald om de herhuisvesting van het DG EPI van het gebouw 'Waterside' (Willebroekkaai 33, 1000 Brussel) naar het gebouw 'Guldenvlies' (Guldenvlieslaan 87, 1060 Sint-Gillis). De ministerraad gaat ook akkoord met de lancering van verschillende overheidsopdrachten voor de eerste inrichtingswerken.