17 mei 2019 17:23

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • twee overheidsopdrachten (project I-Police en de verlenging opdracht 'Het ontwerp, de ontwikkeling en de ondersteuning van internettoepassingen')
  • drie subsidiedossiers (vzw Nationaal Bal, vzw Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth, vzw Brussels Promotion)
 • Financiën:
  • negen dossiers (bijdrage MDRI IDA voor 2019, vrijwillige bijdrage aan het Comité voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, biodiversiteit 2019-2020, betalingen aan Financial Action Task Force, Financial Action Task Force, forum op fiscale transparantie, schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten, basisopleidingen Nederlands en Frans en uitbreiding van de X86-servercapaciteiten)
  • verlenging van de ondersteuning op de Identity Manager oplossing (Periode 15 april 2019 tot 15 april 2020) voor de FOD Financiën
 • Buitenlandse Zaken: twee dossiers (vervanging van transportvoertuigen voor buitenlandse posten in 2019 en binnenhuisschilderwerken Londen)
 • Beliris:
  • restauratie van de noordgevel van de Sint-Katelijnekerk in Brussel
  • herinrichting van het Fontainasplein
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • de aankoop van een haakarmvoertuig met kraan voor de operationele eenheid van Crisnée in het kader van het meerjarig investeringsprogramma van de Civiele Bescherming
  • levering van multirisico’s parka’s en regenbroeken voor het personeel van de Civiele Bescherming, en van parka’s voor het personeel van de noodcentrales 112
  • de implementatie ServiceNow via het raamcontract
  • acht dossiers (vierde ramingsstaat, aankoop van signalisatiemateriaal, munitie van het type 300BLK, explosieven en ontstekingsmateriaal, artikelen in het kader van onderhoud, hygiëne en veiligheid, merkonderdelen YAMAHA, BMW, Citroën, Volvo en Ford, VW Caddy en InterSystems-licenties)
 • Justitie: 11 dossiers (vergoedingen advocaten, kosten bureaus juridische bijstand, onderhoud Oracle software, uitvoering simultaanvertalingen, schriftelijke vertaling verschillende documenten, verlenging externe ICT-profielen, Microsoft premier support, onderhoud servers, verificatie milieumanagementsysteem, vergoedingen aan consortium FPR Leuze, en ramingsstaat versie 2 DG EPI)
 • Volksgezondheid:
  • vier dossiers (migratie Exchange, migratie OneDrive, migratie Avaya IP-telefonie naar Skype for Business on-line, en opzet en migratie callcenterfunctionaliteiten naar het G_Cloud Genesis aanbod)
  • acht opdrachten (conventie CBRN-MUG, EBP-plan chronische pijn, slachtofferregistratie binnen het ICMS-platform, actieplan e-Gezondheid 2019-2021, verlenging consultancy-missie Analyste système Middleware - J2EE, verlenging Support Network Security, simultaanvertaalopdrachten, en Reverse proxy servers)
  • 11 subsidiedossiers (vzw NUBEL, WGO strijd tegen tabak, OESO 'Pesticiden programma', drughulpverleningsprogramma (ICare, Cad Limburg, Fédito wallonne), provinciale centra basisopleiding en bijscholing (kandidaat)hulpverleners-ambulanciers, European Association for Animal Production 2018 en 2019 (2), Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer van de FAO, OESO landbouwkundige programma’s, vzw IDA/projecten alcoholprobleem (2))
 • Asiel en Migratie: aankoop en installatie van modulaire units die zullen worden geplaatst op de site van RC 127bis
 • Energie: subsidie aan het International Energy Forum (IEF)
 • Leefmilieu: tijdelijke aanwerving van twee kandidaat-extern consultants voor het project Gestautor
 • Wetenschapsbeleid: bijdrage van België aan de onderzoeksinfrastructuren BBMRI en ELIXIR voor 2019
 • Maatschappelijke Integratie:
  • voortzetting van de dienstverlening door ICT-personeel ter beschikking gesteld via detachering bij de POD Maatschappelijke Integratie
  • drie subsidiedossiers (UVCW, VVSG en Brulocalis)
 • Middenstand: toekenning van een subsidie aan de vzw 'La Besace'
 • Digitale Agenda: twee opdrachten voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA