17 mei 2019 17:23

Wijziging in de voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aanbrengt in de voorlopige regels voor de beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS.

Het ontwerp regelt de compensatie van de daling van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door Infrabel voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst als gevolg van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing. Het kadert in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/909 van de Europese Commissie van 12 juni 2015 over de modaliteiten voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden