17 mei 2019 17:23

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2018 en 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor 2018 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor 2019.

Op basis van de afgesloten rekeningen van het begrotingsjaar 2018 van de Nationale Loterij, werd het bedrag van 185.300.000 euro aan subsidies voor het boekjaar 2018 bevestigd.

Het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2019 bedraagt 185 miljoen euro. De activiteiten van de vele verenigingen gesteund door de Nationale Loterij zullen dus, ondanks lopende zaken, gegarandeerd worden.