17 mei 2019 17:23

Verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en retributie voor het gebruik van deze infrastructuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van deze infrastructuur.

Het ontwerp kadert in de herziening van de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur die door Infrabel werd aangevat. Het herziet en vervangt het gelijknamige koninklijk besluit van 9 december 2004. Het heeft als doel:

  • het tariferingskader voor de infrastructuur in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving en met het regeerakkoord
  • de beheerder van de spoorweginfrastructuur toe te laten de gemiddelde directe eenheidskosten te differentiëren door de verschillende niveaus van slijtage dat de infrastructuur ondergaan heeft in rekening te brengen
  • de beheerder van de spoorweginfrastructuur toe te laten de volledige dekking van de gemaakte kosten te verkrijgen, door de regels te bepalen voor een verhoging van de retributies voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
  • de reeds geldende bepalingen van het koninklijk besluit van 9 december 2004 over te nemen
  • andere wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de ervaringsfeedback

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.