17 mei 2019 17:23

Advies van de federale regering over twee ontwerpbesluiten over het vervoer van gevaarlijke goederen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over de twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de binnenwateren aan de Waalse minister voor mobiliteit te bezorgen.

De regeringen moeten onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Waalse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over de ontwerpbesluiten over het vervoer van gevaarlijke goederen.

De federale regering verleent een gunstig advies over deze projecten, mits twee semantische aanpassingen.