24 apr 2021 13:03

Eerste deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met het eerste deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat.

Enerzijds worden de terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de Differentiated Discount Rate (DDR) geldig in 2021 aangepast. De terugbetalingsperiode voor staatsleningen die onderdeel uitmaken van een gemengd krediet wordt namelijk vastgelegd op 42 jaar met een gratieperiode van 22 jaar. Dit houdt in dat de verdeelsleutel 87,7% voor de staatslening en 12,3% voor het commercieel krediet bedraagt. Voor pure staatsleningen die geen onderdeel uitmaken van een gemengd krediet wordt de terugbetalingsperiode verlengd tot 37 jaar met een gratieperiode van 17 jaar.

Anderzijds wordt de geldigheidsduur van twee projecten verlengd met drie jaar. Het gaat om:

  • de verlenging tot 14 april 2024 van de staatslening van 10.540.000 euro ten gunste van Kenia voor de gedeeltelijke financiering van het Vihiga Cluster Water Supply Project
  • de verlenging tot 22 juni 2024 van de staatslening van 10.100.000 euro ten gunste van Niger voor de financiering van de verhoging van de Goudel-drempel aan de rivier de Niger 

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.