06 feb 2004 16:00

Eerste installatiekosten - Regie der Gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het algemeen principe goed van de verdeling van de eerste installatiekosten in de gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de in de gebouwen gehuisveste FOD's.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het algemeen principe goed van de verdeling van de eerste installatiekosten in de gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de in de gebouwen gehuisveste FOD's.

De Regie der Gebouwen heeft tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoegen nemen met de "standaard"-afwerking en -uitrustingen. Het begrip "standaard" werd omschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten". Zijn volledig ten laste van de gehuisveste FOD, de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw (meubilair, interne bewegwijzering, brandblussers, keukenapparatuur, PC's, enz.). Ook de gevolgen van alle wijzigingen, gevraagd na de goedkeuring van het behoefteprogramma, of van voorkomende achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.