30 jun 2016 16:52

Eerste nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval.

Dit eerste nationaal programma beschrijft in grote lijnen de bestaande situatie op 31 december 2014 over het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval. Het dient als strategisch instrumentenbord voor het beheer op korte, middellange en lange termijn van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval. 

Bovendien heeft het FANC en het adviescomité SEA hun advies gegeven. 

Het nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval is een van de instrumenten bedoeld in de richtlijn 2011/70 Euratom van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval. Deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een nationaal programma op te stellen voor het beheer van hun verbruikte splijtstoffen en hun radioactieve afval, vanaf de productie tot de berging.