30 jun 2016 16:52

Ministerraad van 30 juni 2016

De ministerraad vergaderde op donderdag 30 juni 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Na de ministerraad en het kernkabinet kondigde de eerste minister tijdens de persconferentie aan dat de regering zich onder andere heeft gebogen over de timing van de budgettaire werken en besprekingen voor de volgende weken.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigde nadien aan dat het Tax Shelter-stelsel wordt uitgebreid tot de podiumkunsten.

Ten slotte gaf minister van Defensie Steven Vandeput zijn strategische visie voor Defensie 2016-2030 (zie presentatie onderaan in de bijlage).

De ministerraad nam de volgende beslissingen: