30 jun 2016 16:52

Toegang tot de data van de permanente steekproef van sociaal verzekerden voor het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid toegang geeft tot de data van de permanente steekproef.

In haar vergadering van 19 november 2013 heeft de technische commissie van de permanente steekproef (CTPS) kennis genomen van de aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (VAZG) om toegang te verkrijgen tot de data van de permanente steekproef (EPS). Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt ervoor dat het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid toegang heeft tot de permanente representatieve steekproef, op permanente wijze, via een beveiligde verbinding.

De wet van 27 december 2005 over diverse bepalingen heeft de wettelijke basis gecreëerd voor de samenstelling van een representatieve steekproef van sociaal verzekerden. De permanente steekproef is geëvolueerd tot een cruciaal beleidsinstrument voor overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België. De permanente steekproef is een "at random" getrokken staal van de sociaal verzekerden die aangesloten zijn of ingeschreven zijn bij één van de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze steekproef bevat in principe alle gegevens die met betrekking tot dit staal van sociaal verzekerden ter beschikking zijn van de verzekeringsinstellingen. Het gaat echter om gecodeerde gegevens.

Bij het ter beschikking stellen van de steekproefgegevens, zowel van de populatiegegevens als van de factureringsgegevens, worden alle voorziene maatregelen genomen om elk risico op identificatie uit te sluiten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002